ریسرچری
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونگی استفاده از فاعل با توجه به قیدها در جملات مقالات؟؟؟

قرار گرفتن فاعل در جملات مقالات به قرار گرفتن قيدهايي با مفهوم “در نتيجه” يا “علاوه بر” تقدم دارد.

به چهار جمله زیر توجه کنید:

A) As a consequence it is not an effective procedure to use in open surgeries.

B) This ineffective procedure should consequently not be used in open surgeries.

A) The new procedure should be used in laparoscopic surgeries. In addition, it should be integrated with all the data from the previous clinical studies.

B) The new procedure should be used in laparoscopic surgeries. It should also be integrated with all the data from the previous clinical studies.

در جملات مقالات قرار گرفتن فاعل در ابتدای جمله به قرار گرفتن قیدهای Addition و Consequence تقدم دارد.

هدف ما در نگارش بهتر مقالات این است که فاعل را در ابتداری جمله قرار دهیم. بنابراین اگر بتوانیم قرار گرفتن قیدهایی که مفهوم “در نتیجه” یا “علاوه بر” دارند را در جمله به تاخیر بیندازیم و ابتدا فاعل جمله را قرار دهیم به نگارش بهتر مقاله کمک کرده ایم. در جفت جمله اول عبارت As a consequence به consequently تغییر چیدا کرد و از ابتدای جمله به وسط جمله منتقل شد تا فاعل در ابتدای جمله قرار گیرد. در جفت جمله دوم نیز عبارت In addition با کلمه also جایگزین شد تا فاعل بجای In addition در ابتدای جمله قرار بگیرد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*